• head_banner_01

Optika linzasy üçin arassa gap

Özbaşdak düzülip bilner:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgynyň nämedigini has giňişleýin düşündirmek üçin, blister paketleriniň diapazonyny suratlandyrýan häsiýetlerimiziň sanawyna serediň:

- Önüm doly plastmassa paket paketine salynýar

- Öňe we arka gysgyçdaky ýaly birleşdiriň

--Clamshell-iň üstünde asylan deşik bolup biler

- Elýeterli ululykdaky ululykdaky ululyklar ýa-da özüňiz dizaýn ediň.

- Paket önümi anyk görkezýär

- Mysallar 3-4 günüň içinde tamamlanar

--Mass önümçiligi 7-10 günüň içinde tamamlanar

LTC_5760
LTC_5838
LTC_5927
Haryt görnüşi Arzanlaşdyrylan “Blister Tray” guty paketiniň zawody
Material  PET PP PS PVC
Reňk Arassa / PS / PVC / PET
Galyňlyk 0,25-2.5mm
MOQ 2000 sany
Custöriteleşdirilen Hawa
Nusga wagty 3-5 gün
Gaplamak Plastiki haltaň içinde, daşarky kagyz karton gaplamak
Töleg şertleri T / T (T / T tarapyndan 30% goýum, iberiş töleginden öň 70% balans) 

fAQ

1.Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biziň kompaniýamyz önümçilik we söwda, senagat we söwda integrasiýa işiniň utgaşmasydyr.

2. hilini nädip kepillendirip bileris?
Her prosesiň hiline gözegçilik etmek üçin QC ulgamymyz bar we önümçilik döwründe her prosesiň jikme-jik suratlary size iberiler.

3. Köpçülikleýin önümçilik wagty barada?
Umuman aýdanyňda, nusgalyk tassyklamany alanymyzdan soň köpçülikleýin önümçiligi 7 günüň içinde tamamlap bileris. Bizde 7 önümçilik liniýasy we 1 awtomatiki önümçilik liniýasy bar. işçilerimiziň köpüsi 10 ýyldan gowrak wagt bäri “Kingsmart” -a hyzmat edýärler. Alýumin galyndylaryny CNC-den özümiz ýasap bileris.

4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
1999-njy ýylda döredilen Şençzhenen Kingsmart Senagat Ösüş Co. çişirilen içki lýuboý, arassa çüýşe we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň