• head_banner_01

ýöriteleşdirilen ESD geçiriji plastmassa çüýşeli gap paket

Özbaşdak düzülip bilner:

Wakuumdan ýasalan gap-gaçlar, arzan bahaly gurallar, inçe materiallary işletmek ukyby we köp sanly dizaýn aýratynlyklary sebäpli gaplamak üçin ulanylýar.

Çukuryň gabat gelmegi we duýgur ýerleri goramak üçin ýörite boşluklar emele gelip biler. Çeňňekler ýa-da beýleki näzik zatlary arassalamak üçin boşluklar emele gelip biler, şonuň üçin ýük daşaýyş wagtynda läheň bilen baglanyşyk bolmaz. Gatnaşyk boşlugyna barmak ýa-da gysgyç arassalamak hem emele gelip biler.

WAKUUM FORMASY GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERINI. ÜSTÜNLIKLERI

 * Arzan bahaly gurallar, adatça sanjym galyndy guralynyň bahasynyň 10/10-y.

 * Çalt aýlan

 * DÖB materiallaryny we antistatiki materiallary öz içine alýan köp sanly material warianty.

 * Materiallar: PETG, PET, PVC, PP, PS

 * Örän inçe bölekler ýasalyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

LTC_5681
LTC_5687
LTC_5695
Haryt görnüşi ESD Blister Packaging TRAY Box Gara displeý PCB paketiniň elektron bukjasy
Material Antistatiki PS
Reňk Arassa / gara / ak
Galyňlyk 0,25-2.5mm
MOQ 2000 sany
Custöriteleşdirilen Hawa
Nusga wagty 5-7 gün
Gaplamak Plastiki haltaň içinde, daşarky kagyz karton gaplamak
Töleg şertleri T / T (T / T tarapyndan 30% goýum, iberiş töleginden öň 70% balans) 

Näme üçin köp adam çişirilen gaplamany saýlaýar?

Önüm saýlanyňyzda ilkinji görýän zadyňyz önümiň gaplamasydyr. Gowy gaplamak müşderileriň ünsüni has gowy özüne çekip biler we satyn almak islegini ösdürip biler. Önüm satuw döwründe önüm ýaýramaz we önümiň bitewiligini kepillendirip biler ýaly, önümi gowy gorap bolýar. Gowy gaplanyp, barmaly ýerine eltip bolýar.
Gatnaşyk gaplary üçin hödürleýän materiallarymyzyň görnüşleri
Aşakdaky materiallarda plastmassa gaplaýyş gaplaryny hödürleýäris:
* PVC
* PS
* PET / PETG
* Stiren / Impokary täsirli stiren
* Süri
* Wirgin
* Reňk gabat gelýän material
Gaplamak üçin gaplaryň peýdalary
* Önümleri gaplamakda ýa-da desgalarda ýa-da amallaryň arasynda hereket edýän bölekler üçin tertipli saklaýar
* Ownuk bölekler bilen önümler üçin goşmaça gorag goşýar
* Çydamly dizaýn
* Spaceeri ulaltmak üçin gaplap bolýar

Gaplaýyş gaplarymyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyň ýa-da sitata soraň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň