Blister gaplamak ygtybarlymy? Diňe bir göz aýlaň

PET materialy köplenç aç-açan ulanylýar çişirilen gaplama. Gowy berkligi, aç-açan gurluşy we iýmit derejesine çenli daşky gurşawy goramak bar. Köplenç ýokary daşky gurşawy goramak talaplary bilen eksport we gülli gaplamak üçin ulanylýar. Esasan reňkli soda ýaly içgi gaplary hökmünde ulanylýar.

PS material aýratynlyklary: pes dykyzlygy, ýeňil agramy, ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl, gaty gowy plastisit, ýetmezçiligi, berkligiň gowy däldigi, diňe içki goldaw üçin amatly, aç-açan materiallara ýasalyp bilinmeýändigi, şeýle materiallar köplenç ulanylýar holodilniklerde, kondisionerlerde, ýylylyk izolýasiýasynda, doňdurma gaplaýyş gutusy, bir gezek ulanylýan saçak we ş.m.

PP materialy aç-açan, esasanam ýumşak, oňat berklik, ekologiýa taýdan arassa, zäherli we ýokary temperatura çydamly. Esasan iýmit çişiriji gaplary gaplamak üçin ulanylýar we mikrotolkunly peçde gyzdyryp boljak ýeke-täk materialdyr.

Bu üç material köplenç blister gaplamakda ulanylýar. Iýmit çişirilen gaplamalaryň howply däldigini görmek bolýar. Blister gaplamanyň önümçilik prosesi ýerlikli bolsa, her kim ony ynam bilen ulanyp biler.

Is blister packaging safe? Just take a look


Iş wagty: Noýabr-03-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň