• head_banner_01

Bölekler üçin plastik gap

Özbaşdak düzülip bilner:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material: Plastiki

Plastiki görnüşi: PET

Hususy sargyt: kabul ediň

Markanyň ady: Kingsmart

Önümiň ady: Aç-açan ESD PET blister plastmassa gysgyç paketini öndürýär

Reňk: müşderileriň islegi boýunça

Aýratynlyk: Bir gezek ulanylýar

Ölçegi: omöriteleşdirilen ululyk

Ulanyş: Elektron / oýunjak / kosmetika / enjam

Amalyň görnüşi: Blister

Gelip çykan ýeri: Şençzhenen, Hytaý

Görnüşi: Clamshell

OEM: ýokary derejede kabul ediň

Tejribe: 22 ýyllyk blister gaplama tejribesi

Tehniki goldaw: CAD çyzgy dizaýny, nusga almazdan ozal berilip bilner. Bizde birnäçe CNC maşynlary bar, ýokary talaplar üçin takyk alýumin galyndylary ýasalyp bilner.

Üpjünçilik ukyby: Günde 200000 bölek / bölek, bizde 7 önümçilik liniýasy bar.

20200512100915DBFB898E79CD1E49_b
202005121012029ECE282CC53765E3_b
Haryt görnüşi Termoformirlenen gümürtik paket emele getirýän wakuum
Material  PET PVC PP PS
Reňk Arassa / ak / gara panton reňki hem bolýar
Galyňlyk 0,25-2.5mm
MOQ 2000 sany
Custöriteleşdirilen Hawa
Nusga wagty 3-5 gün
Gaplamak Plastiki haltaň içinde, daşarky kagyz karton gaplamak
Töleg şertleri T / T (T / T tarapyndan 30% goýum, iberiş töleginden öň 70% balans) 

Sorag-jogap

1.Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biziň kompaniýamyz önümçilik we söwda, senagat we söwda integrasiýa işiniň utgaşmasydyr. Blister pudagynda 22 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

2. hilini nädip kepillendirip bileris?
Her prosesiň hiline gözegçilik etmek üçin QC ulgamymyz bar we önümçilik döwründe her prosesiň jikme-jik suratlary size iberiler. Principleörelgesimiz hil birinji, müşderi birinji.

3. Köpçülikleýin önümçilik wagty barada?
Umuman aýdanyňda, nusgalyk tassyklamany alanymyzdan soň köpçülikleýin önümçiligi 7 günüň içinde tamamlap bileris.

4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
1999-njy ýylda döredilen Şençzhenen Kingsmart Senagat Ösüş Co. çişirilen içki lýuboý, arassa çüýşe we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň