• head_banner_01

Elektronika üçin ak plastmassa gap

Özbaşdak düzülip bilner:

DÖB çişiriji lýubo esasy material hökmünde PET PS ýa-da PP-den ýasalýar. Gatnaşyklaryň käbiri awtoulag zapas şaýlaryny gaplamak üçin ulanylýar, adatça awtoulag liniýalarynda önümçilik liniýalaryna gaplanýar, şonuň üçin adamlarda gap-gaçlaryň takyklygy barada gaty ýokary we berk haýyşlar bar. Adaty ýa-da gara reňkli, ak reňkli we aç-açan antistatiki ýa-da ESD häsiýetleri bilen ýasalyp bilner. Örän oňat häsiýeti bar we geçiriji häsiýet çyglylyga we temperatura faktorlaryna täsir etmez. Hemişelik geçirijidir. “Elektron” üçin ESD gülgüne gap

Çalt özleşdirilen dizaýn ýasap bilerdik. 3D modeli we 2D çyzgysy PET Blister galyplary üçin ýasalar. “Qty” we çykdajy balansy bilen dürli galyplary saýlap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

LTC_5789
LTC_5792
Haryt görnüşi Termoformirlenen gümürtik paket emele getirýän wakuum
Material  PET PVC PP PS
Reňk Arassa / ak / gara panton reňki hem bolýar
Galyňlyk 0,25-2.5mm
MOQ 2000 sany
Custöriteleşdirilen Hawa
Nusga wagty 3-5 gün
Gaplamak Plastiki haltaň içinde, daşarky kagyz karton gaplamak
Töleg şertleri T / T (T / T tarapyndan 30% goýum, iberiş töleginden öň 70% balans)

Sorag-jogap

1.Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biziň kompaniýamyz önümçilik we söwda, senagat we söwda integrasiýa işiniň utgaşmasydyr. Blister pudagynda 22 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

2. hilini nädip kepillendirip bileris?
Her prosesiň hiline gözegçilik etmek üçin QC ulgamymyz bar we önümçilik döwründe her prosesiň jikme-jik suratlary size iberiler. Principleörelgesimiz hil birinji, müşderi birinji.

3. Köpçülikleýin önümçilik wagty barada?
Umuman aýdanyňda, nusgalyk tassyklamany alanymyzdan soň köpçülikleýin önümçiligi 7 günüň içinde tamamlap bileris.

4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
1999-njy ýylda döredilen Şençzhenen Kingsmart Senagat Ösüş Co. çişirilen içki lýuboý, arassa çüýşe we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň