• head_banner_01

Ak PS Elektronika üçin antistatiki gap

Özbaşdak düzülip bilner:

Wakuumdan ýasalan gap-gaçlar, arzan bahaly gurallar, inçe materiallary işletmek ukyby we köp sanly dizaýn aýratynlyklary sebäpli gaplamak üçin ulanylýar.

Çukuryň gabat gelmegi we duýgur ýerleri goramak üçin ýörite boşluklar emele gelip biler. Çeňňekler ýa-da beýleki näzik zatlary arassalamak üçin boşluklar emele gelip biler, şonuň üçin ýük daşaýyş wagtynda läheň bilen baglanyşyk bolmaz. Gatnaşyk boşlugyna barmak ýa-da gysgyç arassalamak hem emele gelip biler.

WAKUUM FORMASY GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERINI. ÜSTÜNLIKLERI

* Arzan bahaly gurallar, adatça sanjym galyndy guralynyň bahasynyň 10/10-y.

* Çalt aýlan

* DÖB materiallaryny we antistatiki materiallary öz içine alýan köp sanly material warianty.

* Materiallar: PET, PET, PVC, PS, PP

* Örän inçe bölekler ýasalyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

LTC_6116
LTC_6124
Haryt görnüşi Ak PS Elektronika üçin antistatiki gap
Material Antistatiki PS
Reňk Arassa / gara / ak
Galyňlyk 0,25-2.5mm
MOQ 2000 sany
Custöriteleşdirilen Hawa
Nusga wagty 5-7 gün
Gaplamak Plastiki haltaň içinde, daşarky kagyz karton gaplamak
Töleg şertleri T / T (T / T tarapyndan 30% goýum, iberiş töleginden öň 70% balans) 

Wakuum emele getirýän gülgüne plastmassa gaplar paketi

Önümleriňize iň oňat ýerleşdirilmegi üçin iň amatly blister gaplamasyny düzýäris. Müşderileriň islegine görä üýşmeleň örtükleri, bukulýan gutular, çişirilen gaplar, aç-açan guty, sarymsak saklaýjy, çişiriji gysgyç we turba çişikleri ýasap bileris.

Önümlerimiz apparat, gündelik ulanylýan dermanlar, sowgatlar, kosmetika, kanselýariýa, elektronika, oýunjaklar, saglygy goraýyş we iýmit we ş.m. üçin giňden ulanylýar.

Highokary hilli önümleri, bäsdeşlik bahasyny, wagtynda gowşuryş senesini hödürleýäris.

Trahli gap-gaçlar seresaplylyk bilen öndürilýär we zawodyňyzda hilini we ulanylyşyny aňsatlaşdyrmak üçin gaplanýar.

Plastiki gaplar üçin adaty programmalar:

· Elektron bölekleri gaplamak üçin gap
· Lukmançylyk we diş gurallary üçin gaplar
· Gaplamak üçin goýmalar
· Iýmit gaplaýyş gaplary

Bahasy diňe siziň salgylanmagyňyz üçin!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň